CHƯƠNG TRÌNH TIỆC CƯỚI TẠI ĐẢO UYÊN ƯƠNG - HỒ VÂN THỦY (CÀ MAU)